Nếu không có thông tin và cửa sổ Trang web ghi ***** không cho phép thiết lập kết nối nghĩa là bạn phải truy cập trang nguồn và xem thông tin ở đó.

Hoặc cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt giải quyết vấn đề này và tiếp tục xem thông tin trên trang web của chúng tôi. Cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt

Sau khi cài đặt tiện ích mở rộng, bạn cần làm mới trang này, nhấn F5 hoặc nút làm mới trang trong trình duyệt.

Nếu không có dữ liệu nào, bạn cần kiểm tra xem cookie của bên thứ ba không bị chặn trong cài đặt trình duyệt của bạn.