BAF

Tìm kiếm chủ đề thuật ngữ (biểu thức chính quy được phép)

Thuật ngữ

kỳ hạn Định nghĩa
BAF

Hệ số điều chỉnh hầm ngầm. Phụ phí cho nhiên liệu hầm được tính bằng USD mỗi TEU (tương đương với container chân 20)

Просмотры - 7258
Bộ Lao động đề xuất lập chỉ mục lương hưu xã hội 1% kể từ ngày 2020 tháng 6,1 năm XNUMX.
00:05 20-02-2020 Chi tiết hơn ...
Trước đó, chỉ có các bài viết di động hoạt động trong nước cộng hòa. Bốn tổ hợp tự động hơn nên được trang bị trước cuối năm nay.
23:37 19-02-2020 Chi tiết hơn ...
Bộ Tài chính giải thích khi cung cấp cho nhân viên thực phẩm miễn phí yêu cầu tổ chức phải trả VAT.
23:15 19-02-2020 Chi tiết hơn ...