BAF

Tìm kiếm chủ đề thuật ngữ (biểu thức chính quy được phép)

Thuật ngữ

kỳ hạn Định nghĩa
BAF

Hệ số điều chỉnh hầm ngầm. Phụ phí cho nhiên liệu hầm được tính bằng USD mỗi TEU (tương đương với container chân 20)

Số lượt xem - 9268