BẢO HIỂM HÀNG HẢI

Tìm kiếm chủ đề thuật ngữ (biểu thức chính quy được phép)

Thuật ngữ

BẢO HIỂM HÀNG HẢI Số lượt xem: 8078
Theo nghĩa rộng, bảo hiểm bao gồm tổn thất hoặc thiệt hại cho hàng hóa trên biển. bảo hiểm hàng hải thường bồi thường cho chủ sở hữu hàng hóa về những thiệt hại từ vụ cháy tàu, v.v. nhưng mất mát không bao gồm những gì có thể được trích xuất từ ​​các hãng.