MÔI GIỚI SHIP

Tìm kiếm chủ đề thuật ngữ (biểu thức chính quy được phép)

Thuật ngữ

MÔI GIỚI SHIP Số lượt xem: 9283
Một công ty hoạt động như một trung gian giữa chủ sở hữu của tàu tramp và người giao hàng hoặc người nhận hàng.