thủ tục hải quan Vladivostok.

MÔI GIỚI SHIP

Tìm kiếm chủ đề thuật ngữ (biểu thức chính quy được phép)

Thuật ngữ

MÔI GIỚI SHIP Lượt xem: 7292
Một công ty hoạt động như một trung gian giữa chủ sở hữu của tàu tramp và người giao hàng hoặc người nhận hàng.