Điều khoản chứng nhận

Số lượng mục trong bảng thuật ngữ này là 71.
Tìm kiếm chủ đề thuật ngữ (biểu thức chính quy được phép)

Thuật ngữ

Công việc của bảy cảng biển của Pháp đã bị chặn do một cuộc đình công vô thời hạn gây ra bởi cải cách lương hưu của chính quyền Pháp. Các tổ chức vận tải và hậu cần chuyên nghiệp và một số công ty vận tải quốc tế đã yêu cầu chính phủ bỏ chặn các cảng của Pháp. Theo ...
16:55 21-01-2020 Chi tiết hơn ...